Chi Tiết Sản Phẩm
Đang tiến hành

Pin Sạc Dự Phòng Xiaomi Gen 2S Version 2018 10000 mAh

280,000 ₫

Số phát hành: 100000207

Tổng nhu cầu 56 Phần

Còn lại 56

Số phần
Số phần tham gia